Disclaimer

PI marketing & LevelUp Group kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Copyright © 2023 LevelUp Group

Alle rechten voorbehouden.

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms) rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van LevelUp Group en de bij haar aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Meer weten?

Bijvoorbeeld hoe je meer omzet & ROI kunt genereren zónder alle ingewikkelde privacy regels? Laat dan meteen even je gegevens achter en we bellen je!